1

Başvurunuz ulaştıktan sonra uygun kriterleri taşıyıp taşımadığına bakılır.

2

Başvurunuz uygun değilse reddedilir ve size haber verilir.

3

Başvurunuz uygunsa kabul edilir, işleme sokulur.

4

Konuyla ilgili denetçi başvurunuzu inceler, şikayetçi olduğunuz kurumdan gerekli belgeleri ister.

5

İhtiyaç olursa süreçte yerinde şikayetinizi inceleyebilir.

6

Şikayetçi olduğunuz kurum Kamu Denetçiliği Kurumu’na 30 gün içerisinde gerekli belgeleri ulaştırmak zorundadır.

7

Süreç sonucunda haklı bulunursanız Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetçi olduğunuz kuruma haklılığınızı bildirir.

8

Şikayetçi olduğunuz kurum da 30 gün içerisinde haklılığınıza cevap vermek zorundadır.

9

Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetlerinizi en geç 6 ay içinde karara bağlar.